Velkommen

  • Print


 

 

Velkommen til Solflata Barnehages nettsted

Vi oppgraderte i 2010 barnehagen vår betraktelig og har nå en velfungerende grovgarderobe med utgang til hagen, lyse lokaler og et større leikerom i 1. etasje. I 2. etasje har vi en flott takterasse som barna elsker å leke på til alle årstider. Her kan vi ha vannleik, rulle i snøen mm.

Hagen vår er under "oppussing" og i løpet av høsten vil den igjen innby til ulik leik og utfordringer for barna.  Uteleikeplassen  og uterommet er noe vi vil ha fokus på og ruste opp i årene framover. Det blir en spennende prosess! :)

Fine lokaler og uteleikeplass er flott å ha, men på Solflata vet vi at det er de voksne, personalet, som er avgjørende  og som har ansvaret for kvaliteten på samværet med barna og for kvaliteten på barnehagen. Vi er glade, aktive, vennlige og empatiske voksne som ser barna og er glad og stolt over jobben vår. 

-"Bli du med på eventyr? Si at du vil fær...!"  (fritt etter  #Sanderfinger)

SOSIALE MEDIA:

**Sjekk også Solflata barnehage på facebook : @solflata.barnehage


Her finner du skole -og barnehagekalender for 2017/2018

file:///C:/Users/Personalet/Downloads/skoleruta%20farger%20nett%202017%2018%20(1).pdf


Merk dere!

Høsten 2017 har vi planleggingsdager 17.08, 12.10 og 13.10. 

Vårsemesteret 2018 har vi planleggingsdager: 26.01.2018 og 22.06.2018

Barnehagen er da stengt.


 

**Link til søknad om barnehageplass gjennom Trondheim kommune sine nettsider:

Søknadsportalen:

https://trondheim.ist-asp.com/trondheimpub/login.htm

 

https://www.trondheim.kommune.no/barnehage/

 

 

 

Søknadsfrist for overflyttingsopptaket er 1. februar 2018

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars 2018

-Velkommen som søker ! :)

 

 

Nyttige lenker:

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117699805/Om-trondheimsbarnehagene

http://www.trondheim.kommune.no/kvalitetsprogrammet/

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117628036/De-yngste-barna

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117708502/Flerfaglig-blikk-i-barnehagen

KONTAKT:

Ta opp telefonen og ring om du lurer på noe :)

*TLF ASKELADDEN: 469 74 158

*TLF BAMSE: 469 74 159

*TLF STYRER: 47 02 57 13

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.