Hilde Hollås

Hilde Hollås er styrer i barnehagen og har tidligere jobba som avdelingsleder/pedagogisk leder på Askeladden. Hilde har vært styrer i barnehagen siden 2002.