Linda Krogstad

Linda Krogstad er fagarbeider på Askeladden. Hun er barne og- ungdomsarbeider. Linda har jobba på Solflata siden 2007 . Hun hadde også noe av praksisen sin gjennom barne og- ungdomsarbeiderfaget her på Solflata. Linda er verneombud i barnehagen og ansatterepresentant i styret.