Vedtekter

Her ligger vedtektene for Solflata Barnehage og Stiftelsen Barnas Beste som egne menypunkter.